Veel gestelde vragen

Antwoorden op vragen over het op afstand verdoven van dieren

Soms is het nodig dat een dier wordt verplaatst, behandeld of getransporteerd. Het kan zijn dat een dier moeilijk of niet te benaderen is. Hierdoor kunnen gevaarlijke situatie ontstaan. Zowel voor mens, áls voor dier. Om dit te voorkomen kan het verstandig zijn het dier een van op afstand een juiste dosering sedatie te geven. 

 • Alfa-2 Agonisten:
  xylazine, detomidine, romifidine, medetomidine *
 • Opiaten: Butorfanol, morfine, methadon
 • Benzodiazapines: Midazolam, Diazepam
 • Fenothiazines: acepromazine
 • Buterofenonen: azaperone*

* Medetomidine en Azaperone, niet geregistreerd voor paard > aangepaste wachttijd voor slacht

 • 35+ jaar ervaring met het verdoven van wilde en dierentuin dieren.
 • 30+ jaar onderwijs in deze thematiek:
  • Universitair
  • Tele-Immobilisatie cursussen aan dierenartsen, veterinair studenten, politie, boswachters en andere belanghebbenden
  • Publicaties (zie LinkedIn profiel)
  • Referenties door collega (dierentuin-) dierenartsen, hoofd en medewerkers van apotheek van FD, Utrecht (ex-) klanten; op te vragen.
  • Importeur en dealer voor twee producenten / leveranciers van verdovingsgeweren.
  • Dierenarts (paardendierenart) met vele jaren ervaring in de praktijk.
 • Nee; iedereen (dus ook niet-dierenartsen) mogen een blaaspijp of andere verdovingswapens, zoals verdovingspistool en –geweer, gebruiken. Zijn vrij in de zin van de Wet Wapens en Munitie.
 • Voor toediening en bezit van veterinaire anesthetica en het onder narcose / sedatie brengen van een dier wel beperkingen. Zijn alle UDD middelen, dus alleen aan dierenarts toegeschreven.

Zelfde middelen als bij IV gebruik.

Er is mogelijk een misvatting t.a.v. het gebruik van de  blaaspijp. Er is namelijk geen sprake van kant en klare voorgevulde pijlen. Deze moeten door de dierenarts worden gevuld en voorbereid. Hoe dit in zijn werk gaat, zal in de cursus uitgebreid aan bod komen.