Veel gestelde vragen

Antwoorden op vragen over het op afstand verdoven van dieren

Soms is het nodig dat een dier wordt verplaatst, behandeld of getransporteerd. Het kan zijn dat een dier moeilijk of niet te benaderen is. Hierdoor kunnen gevaarlijke situatie ontstaan. Zowel voor mens, áls voor dier. Om dit te voorkomen kan het verstandig zijn het dier een van op afstand een juiste dosering sedatie te geven. 

Hier vertellen we iets over anesthetica. 

Hier vertellen we iets over anesthetica. 

Verschillen tussen paard rund ect.